En coachs uppgift är att hjälpa dig att tänka tankar som du inte vågat tänka eller inte haft kunskapen om att kunna tänka.

Annika Gemfors
Professionell coach

Ring och sms:a 0702 – 540 752
Mejla annika@abilityofthinking.se
Besök Stickvägen 6, 513 50 Sparsör

Coachtider främst fredagar, kvällar och helger.
Träffa mig fysiskt i Borås eller helt digitalt.

Självledarskap är att kunna styra sina tankar och beteende mot ett specifikt mål.

Katalyserande coachning handlar om att ställa frågor som gör att du som klient själv kommer fram till vad du vill, och vad som krävs för att få det gjort.